Wysyłanie i odbieranie poczty

Wiadomość odebrana

Wiadomość odebrana

Otwarta wiadomość zawiera:

 1. Tytuł wiadomości

 2. Nadawcę wiadomości

 3. Datę otrzymania wiadomości

 4. Treść wiadomości

 5. Zapoznaj się z paskiem narzędzi znajdującym się nad wiadomością.

Nowa wiadomość

Nowa wiadomość

Utwórz nową wiadomość:

 1. Kliknij w przycisk "Utwórz".

 2. W polu "Do" wpisz adres email, osoby, do której chcesz wysłać wiadomość (wybierz osobę siedzącą obok ciebie).

 3. Wpisz dowolny temat wiadomości.

 4. Wpisz dowolną treść wiadomości, możesz ją również wyedytować korzystając z górnego paska narzędzi.

 5. Po wpisaniu treści, wyślij wiadomość klikając przycisk "Wyślij".

Odpowiedź na wiadomość

Odpowiedź na wiadomość
 1. Przejdź do folderu "Odebrane".

 2. Otwórz dowolną wiadomość (klikając na jej tytuł) i odpowiedz na nią używając ikony "Odpowiedz".

 3. Możesz też użyć poleceń znajdujących się w ramce poniżej wiadomości.

Wyślij odpowiedź

Wyślij odpowiedź
 1. Poczta Google (Gmail) przyjmuje, że nasza odpowiedź powinna znajdować się nad treścią odebranej wiadomości. Wpisz zatem swoją odpowiedź.

 2. Na szarym pasku znajdziesz dodatkowe ikony - jeśli chcesz załączyć pliki z dysku lokalnego lub z dysku Google.

 3. Kliknij przycisk "Wyślij".