Praca grupowa

Udostępnianie - co to takiego?

Udostępnianie - co to takiego?

 

Dokumenty tworzone on-line mogą być udostępnione innym osobom. "Udostępnienie" - nie oznacza w tym przypadku wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem.

W przypadku dokumentów Google "udostępnienie" to przyznanie wskazanym przez autora osobom, dostępu do konkretnego dokumentu.

W ten sposób nad tym samym dokumentem może jednocześnie pracować wiele osób, a każda wprowadzana zmiana jest natychmiast widoczna dla innych.

Udostępnianie dokumentu

Udostępnianie dokumentu

W widoku dokumentu:

  1. Postaw kursor myszy nad niebieskim klawiszem "Udostępnij" - zobaczysz, komu aktualnie dokument jest udostępniony, następnie kliknij klawisz "Udostępnij".

  2. W oknie dialogowym "Ustawienie udostępniania" w polu "Dodaj osoby" wpisz adresy e-mail osób, którym udostępniasz dokument.

  3. Z rozwijanej listy określ prawa dostępu ("Może edytować", "Może komentować", "Może wyświetlać").

  4. Potwierdź klikając klawisz "Udostępnij i zapisz" oraz klawisz "Gotowe". (Zaproszeni użytkownicy otrzymają informacje e-mail o udostępnieniu im dokumentu).

Udostępnianie wielu dokumentów

Udostępnianie wielu dokumentów

Inny sposób udostępniania:

  1. W widoku Dysku wybierz nazwę swojego folderu.

  2. Lista dokumentów wyświetli jego zawartość.

  3. Zaznacz na liście jeden bądź więcej dokumentów, które chcesz udostępnić.

  4. Ikoną "Udostępnianie" wywołaj okno dialogowe "Ustawienia udostępniania" i postępuj, jak w poprzednim przykładzie.

Czat z redaktorem dokumentu

Czat z redaktorem dokumentu

Obok wspólnej, jednoczesnej edycji dokumentu przez wiele osób, w dokumencie udostępnionym innym użytkownikom istnieje możliwość prowadzenia z nimi czatu (pod warunkiem, że uczestnicy będą mieli ten dokument otwarty).

  1. Kliknij w pole pokazujące ilość osób przeglądających dokument i rozwiń jego zawartość.

  2. Użyj pola tekstowego by czatować z innymi redaktorami dokumentu