Organizowanie zasobów na dysku

Tworzenie folderu

Tworzenie folderu

W widoku głównym Dysku:

  1. Kliknij przycisk "Utwórz".

  2. Z rozwijanej listy wybierz opcję "Folder".

Nazywanie folderu

Nazywanie folderu

W oknie dialogowym Nowy folder:

  1. Podaj nazwę zakładanego folderu np: "warsztaty i ćwiczenia".

  2. Zatwierdź klawiszem "Utwórz".

Nowy folder

Nowy folder

W widoku głównym Dysku:

  1. Widoczny będzie folder o nadanej uprzednio nazwie. Podświetlenie na czerwony kolor wskazuje, że obecnie przeglądamy zasoby tego folderu.

  2. Ścieżka nawigacji również wskazuje, jakie zasoby aktualnie przeglądamy.

  3. Lista zasobów wyświetla zawartość folderu - w tym przypadku jest pusta.