Nowa pozycja w menu

Nowa pozycja w menu wityny

Nowa pozycja w menu wityny
 1. W menu poziomym witryny dostępna jest obecnie tylko "Strona główna". Aktywujemy teraz link do stworzonej właśnie strony "Galeria". W tym celu:

 2. wybierz klawisz "Więcej"

 3. z rozwijanej listy wybierz opcję "Edytuj układ witryny"

Nowa pozycja w menu
 1. stań kursorem myszy na sekcji menu (pojawi się dymek "Edytuj nawigację w poziomie") i kliknij

Zdefiniuj pozycję menu

Zdefiniuj pozycję menu
 1. w oknie dialogowym kliknij "Dodaj stronę"

 2. na liście stron zaznacz stronę "Galeria"

 3. potwierdź klikając klawisz "OK"

 4. strona "Galeria" została dodana do listy stron do pokazania w nawigacji poziomej

 5. potwierdź ustawienia klikając klawisz "OK"

Nowa pozycja menu - dodana

Nowa pozycja menu - dodana
 1. W nawigacji poziomej pojawiają się teraz klawisze do "Strona główna" oraz "Galeria"

 2. Zakończ edycję nawigacji zmiany klawiszem "Zamknij"