Kontakty

Edycja kontaktów

Edycja kontaktów

W poczcie Gmail znajduje się miejsce zarządzania kontaktami. Dobrze prowadzone kontakty ułatwią znacząco korzystanie ze wszystkich funkcjonalności pakietu Google Apps. Kontakty mogą być również zintegrowane z urządzeniami mobilnymi użytkownika.  

 1. Rozwiń listę i przejdź do swoich kontaktów.

Nowy kontakt

Nowy kontakt
 1. Aby dodać nowy kontakt kliknij czerwony przycisk "Nowy kontakt".

 2. Wpisz/dodaj nazwę kontaktu. Możesz dodać też zdjęcie dodawanej osoby.

 3. Wpisz adres email nowego kontaktu.

 4. Uzupełnij pozostałe informacje o kontakcie (telefon, adres).

 5. Możesz dodać również notatkę będącą krótkim opisem kontaktu. ​

Nowa grupa kontaktów

Nowa grupa kontaktów

Możesz w prosty sposób posegregować kontakty wg własnych grup .

 1. Kliknij "Nowa grupa", by  utworzyć nową grupę kontaktów.

 2. W oknie dialogowym "Nowa grupa" wprowadź nazwę nowej grupy, np. szkoła/praca.

 3. Zatwierdź przyciskiem "OK".

Przypisywanie kontaktu do grupy

Przypisywanie kontaktu do grupy
 1. Przejdź do folderu "Moje kontakty".

 2. Wybierz dowolny kontakt zaznaczając ptaszek po lewej stronie.

 3. Kliknij ikonę "Grupy", a rozwinie się lista dostępnych grup.

 4. Wybierz utworzoną wcześniej grupę i zatwierdź klikając "Zastosuj".

 5. Zauważ, że w tej grupie pojawił się przypisany do niej kontakt.