Konfiguracja wyglądu

Edycja układu witryny

Edycja układu witryny

W ten sposób stworzyłeś swoją witrynę. Zmienimy teraz jej domyślny układ. Usuniemy logo, które jest automatycznie dodawane wg. ustawień domeny, a boczne menu zastąpimy poziomym.

  1. kliknij klawisz "Więcej"

  2. z rozwijanej listy wybierz "Edytuj układ witryny"

Konfiguracja nagłówka

Konfiguracja nagłówka
  1. stań kursorem myszy na sekcji nagłówka (pojawi się dymek "Edytuj nagłówek witryny") i kliknij

  2. w oknie dialogowym zmień ustawienia logo na "Bez logo"

  3. w przyszłości w tym miejscu będziesz mógł wgrać własny plik graficzny jako logo witryny

  4. potwierdź ustawienia klikając klawisz "OK"

Zmiana położenia menu

Zmiana położenia menu
  1. kliknij klawisz "Pasek boczny" widoczny w górnej sekcji ekranu (menu wyświetlane po lewej stronie - zniknie)

  2. kliknij klawisz "Nawigacje w poziomie" - pod nazwą witryny pojawi się menu

  3. zapisz ustawienia klikając klawisz "Zamknij"