Edycja wydarzenia

Nowe wydarzenie

Nowe wydarzenie

Dodaj wydarzenie w kalendarzu

 1. Kliknij w datę i godzinę, w której chcesz utworzyć wydarzenie.

 2. W polu "Co" nadaj tytuł wydarzenia.

 3. Zatwierdź wydarzenie klawiszem "Utwórz wydarzenie".

 4. Możesz również utworzyć wydarzenie klikając czerwony klawisz "Utwórz" (po lewej stronie).

Edycja wydarzenia

Edycja wydarzenia

Edytuj parametry wydarzenia

 1. Upewnij się, że kalendarz w którym utworzyłeś wydarzenie jest aktywny (kwadrat wypełniony kolorem)

 2. Najedź kursorem nad obszar wydarzenia:

  1. Kliknij lewym klawiszem myszy i nie zwalniając go przeciągnij wydarzenie na inny termin.

  2. Ustaw kursor nad ikonką znajdującą się na środku dolnej linii obszaru wydarzenia, tak by zamienił się w 2 strzałki.

  3. Kliknij i nie zwalniając przycisku myszy i rozciągnij wydarzenie w dół.

  4. Kliknij w obszar wcześniej utworzonego wydarzenia (otworzy się dodatkowe okienko).

 3. Wybierz polecenie "Edytuj wydarzenie".

Parametry wydarzenia

Parametry wydarzenia

Ustaw dokładne parametry wydarzenia:

 1. Zmień nazwę, jeśli jest taka konieczność.

 2. Określ datę i godzinę.

 3. Zaznacz, jeśli wydarzenie trwać będzie cały dzień. Jeśli jest cykliczne - zaznacz "Powtarzaj".

 4. Jeśli zapraszasz gości na spotkanie - wpisz adres wydarzenia.

 5. Zapisz wprowadzone ustawienia.