Czat

Zaproszenie do Czata

Zaproszenie do Czata

Poczta Gmai daje możliwość prowadzenia czatu z osobami, które są w naszych kontaktach lub z którymi korespondujemy.

Aby porozmawiać z wybraną osobą na czacie poczty Gmail, wcześniej należy wysłać do niej zaproszenie i otrzymać od niej zgodę.

  1. Kliknij ikonę "Czat".

  2. Wybierz osobę, z którą chcesz porozmawiać (nie klikaj! Wystarczy najechać na nią kursorem myszki).

  3. Wyślij wybranej osobie zaproszenie do czatu.

Czat z użytkownikiem

Czat z użytkownikiem

Jeśli otrzymałeś zgodę na prowadzenie czatu z osobą, której wysłałeś zaproszenie, możesz z nią porozmawiać.

  1. Wybierz osobę, z którą chcesz porozmawiać.

  2. Kliknij ikonę "Czatuj z tą osobą".

  3. Otworzy się okno czatu widoczne po prawej stronie. Teraz śmiało możesz poczatować  :-)